Groei zonder economische ontwikkeling?

Vrolijk, Kasper
External Publications (2021)

published on www.mejudice.nl, 27.01.2021, Online

Volltext/Document

Ondanks recente economische groei in veel Afrikaanse ontwikkelingslanden, en zowel overheidsinterventie op nationaal niveau en grootschalige ondersteuning op internationaal niveau, blijft structurele transformatie van deze economieën grotendeels uit. Een groot deel van de productie, handel en investeringen blijft geconcentreerd in lage value-added activiteiten die weinig werkgelegenheid genereren. In dit artikel laat Kasper Vrolijk zien dat dit komt omdat overheden in deze landen industriepolitiek inzetten om output te verhogen, maar innovatie en technologieoverdracht daarbij onvoldoende benadrukken.

About the author

Vrolijk, Kasper

Economy

Vrolijk

Further experts

Altenburg, Tilman

Economic Geography 

Asimeng, Emmanuel Theodore

Urban Planning, Sustainability 

Berger, Axel

Political Science 

Brandi, Clara

Economy and Political Science 

El-Haddad, Amirah

Economy 

Gitt, Florian

Economics 

Loewe, Markus

Economy 

Olekseyuk, Zoryana

Economy 

Sommer, Christoph

Economist 

Sowa, Alina

Economics 

Stender, Frederik

Economist 

Strohmaier, Rita

Economy 

Stöcker, Alexander

Economics 

Vogel, Tim

Economy 

Zintl, Tina

Political Scientist